Wednesday, July 31, 2013

Air an Rathad | On the Road

Tha sinn air an rathad!  Dh'fhag sinn aig 3:48 a Chesapeake agus tha sinn anns an Delaware a-nis. Chunnaic Chonnie a-chiad segh aice mar tha.

We are on the road! We left at 3:48 from Chesapeake and we are in Delaware now. Connie saw her first moose already.Thuirt an te-frithealaiche dhuinn gum bi speed traps air beulaibh. Tapadh leibh! 'S e 'speed trap bait' a th' annam.

The waitress told us there are speed traps ahead. Thank you! I am speed trap bait.

[Le Jason]

No comments:

Post a Comment